Til forside
 
Fotoplancher

Blomstertæger - imagines (202 arter) Blomstertæger - nymfer (190 arter)

Blomstertæger - præparerede dyr (199 arter)

Andre tægefamilier (ca. 131 arter)


Blomstertæger - udspilede (48 arter)

Blomstertæger - nymfehuder (55 arter)


<  Distriktskatalog   

Danmarks tæger  >