Til forside
 
Forrige art

Acetropis gimmerthalii

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio juli. De voksne dyr træffes ret tidligt på sommeren og lever kun kort tid. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på overdrev og strandoverdrev, i vejkanter etc. - især i sandede områder ligesom A. carinata. Her lever den på forskellige græsser, muligvis primært vellugtende gulaks (Anthoxanthum odoratum). Herudover angives også hejrearter (Bromus m.fl.), katteskæg (Nardus stricta) og sandskæg (Corynephorus canescens) som mulige værtsplanter

Udbredelse:
Hist og her i Midtjylland. Sjælden eller manglende i det øvrige Jylland og på Øerne. I det øvrige Skandinavien kendes den kun fra et enkelt nyere fund i Finland samt fra Sverige, hvor den er rødlistet. Også i Tyskland er den rødlistet. (T,S,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  -  
 


Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♀   -   © L. Skipper
Imago: Han Imago: Hun
Imago ♂   -   © W. Meng Imago ♀   -   © W. Meng Imago   -    © L. Skipper
Imago   -    © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Ry (EJ)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper