Til forside
 
Forrige art

Adelphocoris quadripunctatus

Næste art

 Biologi:
Medio juli - medio september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis af plantekost.

Levested:
Én af adskillige arter med præference for stor nælde (Urtica dioica). Findes lejlighedsvis også på andre arter, bl.a. i ærteblomstfamilien (Fabaceae).

Udbredelse:
Temmelig almindelig på store dele af Sjælland. Indtil årtusindskiftet kun kendt fra enkelte lokaliteter på Øerne, bl.a. Radsted og Hydeskov ved Sakskøbing (LFM), hvor den blev fundet som ny art for Danmark i 1960’erne (N.M. Andersen - 1963-64). Siden 2006 fundet enkelte steder på Falster (LFM), Fyn (F) og i Østjylland (EJ). Desuden angivet fra Rejsby syd for Ribe (SJ) (S. Gaun - 1970), men dette beror på en fejlbestemmelse. Tilsyneladende i fremgang og under spredning i Danmark. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago ♀ (æglæggende)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Vorsø (EJ) Værtsplante: Stor nælde  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Stor nælde (Dioica urtica)
© L. Skipper