Til forside
 
Forrige art

Apolygus rhamnicola

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes typisk langs vejkanter i næringsfattige skove, i skovmoser og i skovbryn ud mod enge, hvor der findes en bestand af værtstræet tørst (Frangula alnus). Træffes ofte i selskab med Neolygus viridis.

Udbredelse:
Temmelig sjælden, men fundet spredt over det meste af landet. Fundet som ny for Danmark i 1982 ved Kielstrup Sø (EJ). Samme år blev den fundet i Draved Skov (SJ) (begge H.T. Schmidt). Herudover kendt fra enkelte nyere fund i distrikterne SJ, EJ, WJ, NEJ, F, SZ og NEZ (alle L. Skipper 2007-2012). (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper
Typisk biotop: Snarup Mose (F) Værtsplante: Tørst
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Tørst (Frangula alnus)   -   © L. Skipper