Til forside
 
Forrige art

Campylomma annulicorne

Næste art

 Biologi:
Medio juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Findes langs veje og søer og andre steder, hvor dens primære værtstræ, hvid-pil (Salix alba), forekommer. Kan også træffes på andre smalbladede pilearter som f.eks. bånd-pil (S. viminalis). Træffes kun sjældent på bredbladede pilearter.

Udbredelse:
Temmelig sjælden. Fundet som ny art for landet i 2007, hvor et enkelt individ blev indsamlet på Bognæs ved Roskilde (NEZ) (L. Skipper). Er siden fundet flere steder spredt i landet, og det er højst sandsynligt en art vi vil komme til at se meget mere til i de kommende år. En granskning af det usorterede materiale på Zoologisk Museum i København afslørede, noget uventet, et individ indsamlet på Ulfshale (LFM) i 1975 (K. Schnack). Fundet som ny art for Sverige i 1996. (T,S,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper Imago    -   © L. Skipper
Imago    -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Bognæs, Roskilde (NEZ)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper