Til forside
 
Forrige art

Dicyphus pallicornis

Næste art

 

Kortvinget form Langvinget form


Biologi:
Overvintrer primært som imago. I nogle tilfælde kan den dog overvintre i nymfestadiet. Den dukker som regel op i slutningen af april og kan ses til slutningen af oktober. Optræder visse år i to generationer. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Findes i skovlysninger, langs skovveje og i haver. Træffes som eneste danske art udelukkende på almindelig fingerbøl (Digitalis purpurea). Den synes ret tolerant i forhold til biotopen, så længe blot værtsplanten er til stede, og kan findes fra halvskyggede skove til stærkt sol- og vindeksponerede lokaliteter. Overvintrer i de visne rosetblade på værtsplanten.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P)

Dansk navn: Fingerbølblomstertæge 
 


Imago (langvinget)   -   © L. Skipper Imago (langvinget)   -   © L. Skipper Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper
Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie)
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Ålbækgård, Kulsø (WJ) Værtsplante: Fingerbøl  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Almindelig fingerbøl (Digitalis purpurea)
© L. Skipper