Til forside
 
Forrige art

Dicyphus stachydis

Næste art

 

Kortvinget form Langvinget form


Biologi:
Overvintrer som imago og dukker typisk op i slutningen af april. Voksne individer i den efterfølgende generation ses i løbet af juli og er som regel aktive til hen i oktober. Én generation om året. Føden består sandsynligvis af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer især på skyggede eller halvskyggede habitater langs skovveje. Angivet som ret værtsspecifik på skov-galtetand (Stachys sylvatica), men i hvert fald i visse dele af landet træffes den mindst lige så hyppigt på dag-pragtstjerne (Silene dioica). Også bl.a. hanekro (Galeopsis) og steffensurt (Circaea) er angivet som værtsplanter.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i det meste af landet. (T,S,N,E,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago: Kortvinget form
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © R. Ahlburg
Imago: Kortvinget form
Imago   -   © W. Meng Imago (immatur)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago: Kortvinget form Nymfe Nymfehud (exuvie)
Imago   -   © Lars Skipper images7 Imago   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper
Værtsplante: Skov-galtetand  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Skov-galtetand (Stachys sylvaticus)
© L. Skipper