Til forside
 
Forrige art

Europiella artemisiae

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio september. Overvintrer som æg. Optræder tilsyneladende to overlappende generationer om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Findes i vejkanter, på brakmarker og ruderater samt omkring gårde - typisk på steder med en god bestand af værtsplanten grå-bynke (Artemisia vulgaris). Kan i sjældnere tilfælde træffes på andre arter af bynke (Artemisia).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. Arten har en meget vid udbredelse og findes i næsten hele det Palæarktiske område samt i Nordamerika. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago (scutellum)   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Alling Vest (EJ) Værtsplante: Grå-bynke
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Grø-bynke (Artemisia vulgaris)
© L. Skipper