Til forside
 
Forrige art

Fieberocapsus flaveolus

Næste art

 Biologi:
Medio juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Lever på fugtige steder på enge, i kær samt i klitlavninger. Her færdes den tæt ved jorden, mellem siv (Juncaceae) og græsser (Poaceae).

Udbredelse:
Temmelig sjælden og spredt forekommende, men sandsynligvis noget overset, da den normalt færdes tæt ved jorden og kun sjældent bevæger sig op i vegetationen. Rødlistet i Tyskland. Især udbredt i den nordlige del af Europa. Eneste art i slægten Fieberocapsus. (T,S,F,E,H,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago (langvinget)   -   © L. Skipper Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper
Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Kasted Mose (EJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper