Til forside
 
Forrige art

Hoplomachus thunbergii

Næste art

 Biologi:
Ultimo maj - medio juli. Overvintrer som æg. En af de få arter, som ofte når imagostadiet allerede i maj. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Forekommer på tørre sandede steder såsom overdrev, brakmarker og vejkanter. Her lever den på håret høgeurt (Pilosella officinarum), sjældnere på andre arter i kurvblomstfamilien (Asteraceae).

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. Optræder ofte talrigt. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ Nymfehud (exuvie)
Nymfe   -   © W. Meng Udspilet individ   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Sletterhage (EJ) Værtsplante: Håret høgeurt  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Håret høgeurt (Pilosella officinarum)
© L. Skipper