Til forside
 
Forrige art

Orthotylus adenocarpi

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - medio august. Overvintrer som æg. Den tidligste af de tre Orthotylus-arter på Gyvel. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes på tilgroede heder og overdrev, i vejkanter og andre steder, hvor værtsplanten gyvel (Cytisus scoparius) forekommer.

Udbredelse:
Almindelig. Meldt som ny for landet i 1978 på grundlag af fund i Sønderjylland (SJ), hhv. Årtoft Plantage (1976) og Søgård (1977) (begge H.T. Schmidt). Nogle individer af arten, indsamlet ved Vejle i 1913 (O. Jacobsen), blev imidlertid i denne forbindelse fundet i samlingerne på Zoologisk Museum. Arten har bredt sig voldsomt de seneste årtier og forekommer nu i hele landet - ofte meget talrigt. Muligvis er den blevet almindelig på bekostning af slægtningen O. concolor, se denne. Rødlistet i Sverige. Arten har en atlantisk udbredelse i Europa. (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie)
Imago (immatur)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper
Værtsplante: Gyvel    
Gyvel (Cytisus scoparius)
© L. Skipper