Til forside
 
Forrige art

Orthotylus rubidus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio september. Overvintrer som æg. Muligvis to generationer om året. Føden består sandsynligvis overvejende eller udelukkende af plantekost.

Levested:
Kystbunden art, der træffes på salttolerante planter i marskområder, primært salturt (Salicornia). Også angivet fra andre arter i gåseurtfamilien (Chenopodiaceae), såsom sodaurt (Salsola kali), mælde (Atriplex) og strandgåsefod (Suaeda maritima). Kan træffes sammen med den nærtstående O. moncreaffi.

Udbredelse:
Meget sjælden. Fundet som ny art for landet i 1976. Indtil videre kun kendt fra tre jyske lokaliteter, hhv. Skagen (NEJ) (S. Gaun - 1976), Tvismark på Rømø (H.T. Schmidt - 1979 og L. Skipper - 2010) samt Sønderho, Fanø (L. Skipper - 2011). Rødlistet i Tyskland, hvor den primært er knyttet til saltpåvirkede indlandslokaliteter. (T,S,E,H)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago (med pollen)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Nørre Tvismark, Rømø (SJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper