Til forside
 
Forrige art

Pinalitus viscicola

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Arten lever monofagt på mistelten (Viscum album), der er en snylter, som primært parasitterer æbletræer (Malus). Bortset fra en enkelt lokalitet på Sjælland, regnes mistelten ikke som vildtvoksende i Danmark. Mistelten udsås imidlertid ofte på forskellige løvtræer i haver, parker etc.

Udbredelse:
Arten er fundet som ny art for Danmark i 2015, hvor den blev fundet af J.S. Hansen i en gammel æbleplantage i et beboelseskvarter i Herlev, der rummer en meget stor bestand af værtsplanten mistelten. Samme sted og år blev der fundet endnu en ny dansk art på mistelten - Hypseloecus visci. Og som om det ikke var nok, blev der desuden fundet en ny bladloppeart (Cacopsylla visci) - og muligvis en ny bladlustægeart (Anthocoris visci) på den samme bestand af mistelten. Den sidste afventer dog bekræftelse ! (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © J.S. Hansen Imago   -   © J.S. Hansen Nymfe   -   © J.S. Hansen