Til forside
 
Forrige art

Placochilus seladonicus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består overvejende af plantekost.

Levested:
Findes i vejkanter, på overdrev og tørre enge samt andre steder, hvor der findes en bestand af værtsplanten blåhat (Knautia arvensis).

Udbredelse:
Udbredt og alminde-lig i Jylland, noget mindre hyppig på Øerne. (T,S,N,F,E,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper
Nymfe
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng
Udspilet individ Typisk biotop: Klode Mølle (WJ) Værtsplante: Blåhat
Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Blåhat (Knautia arvensis)
© L. Skipper