Til forside
 
Forrige art

Psallus luridus

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Træffes på lærk (Larix), især i lysåbne bestande af unge træer. Kan lejlighedsvis findes på gran (Picea). Lever som den eneste danske Psallus-art på nåletræer.

Udbredelse:
Forekommer hist og her, især i Jylland. Arten har en boreo-montan udbredelse i Europa. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Nymfehud (exuvie)
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Kompedal Plantage (WJ) Værtsplante: Lærk  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Lærk (Larix)   -   © L. Skipper