Til forside
 
Forrige art

Psallus pseudoplatani

Næste art

 Biologi:
Primo juni - medio juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer i skovbryn, langs veje o.lign. steder, hvor der findes eksemplarer af ahorn (Acer pseudoplatanus) med god frugtsætning. Har som den eneste danske blomstertægeart ahorn som primær værtsplante. Det er tillige angivet, at den i sjældnere tilfælde kan findes på navr (Acer campestre) og elm (Ulmus). På navr kan den meget lignende og ligeledes nytilkomne slægtning, P. assimilis, findes.

Udbredelse:
Fundet som ny art for Danmark i 2010. Indtil videre kun kendt fra en enkelt population på et velvoksent ahorntræ på en græsset mark ved Karlstrup Mose (NEZ) (L. Skipper). Endnu ikke meldt fra de øvrige nordiske lande. Rødlistet i Tyskland. (T,E,H)

Dansk navn:  - 
 


 
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper