Til forside
 
Forrige art

Strongylocoris leucocephalus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes på overdrev, brakmarker, tørre vejkanter m.v. Lever primært på klokke (Campanula), men også arter fra flere andre familier angives som værtsplanter.

Udbredelse:
Tidligere angivet som ret almindelig. Formen f. steganoides er imidlertid nu ophøjet til selvstændig art (S. steganoides), og denne har vist sig at være langt mere almindelig end S. leucocephalus. Udbredelsen er endnu ikke afklaret pga. sammenblanding af de to arter. Muligvis er den endog meget sjælden. (T,S,N,F,E,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Værtsplante: Liden klokke
Imago (S. steganoides?)
© L. Skipper
Nymfe (S. leucocephalus/steganoides)
© L. Skipper
Blå-klokke (Campanula rotundifolia)
© L. Skipper