Til forside
 
Forrige art

Strongylocoris steganoides

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes i vejkanter, på overdrev etc., typisk på fugtigere steder end S. leucocephalus. Lever fortrinsvis på klokke (Campanula).

Udbredelse:
Temmelig almindelig. Tidligere betragtet som en form af S. leucocephalus og først i de senere år anerkendt som en selvstændig art. Langt den mest almindelige af de tre danske arter i slægten og udbredt i det meste af landet. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Silkeborg (EJ) Værtsplante: Liden klokke  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Blå-klokke (Campanula rotundifolia)
© L. Skipper