Til forside
 
Forrige art

Adelphocoris ticinensis

Næste artBiologi:
Ultimo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis både af plantekost og dyrisk kost.

Levested:
Træffes på fugtige enge med høj vegetation. Som værtsplanter angives bl.a. kattehale (Lythrum salicaria), fredløs (Lysimachia) og sump-kællingetand (Lotus pedunculatus).

Udbredelse:
Temmelig sjælden, men tilsyneladende på fremmarch i Danmark. Først erkendt som dansk art i 2009, på grundlag af et fund fra Urup Dam (F) (B.K. Stephensen). Samlingerne på Naturhistorisk Museum i Århus har imidlertid vist sig at rumme et par eksemplarer indsamlet ved hhv. Ølene (B) (C.F. Jensen - 1971) og Ulvshale (LFM) (R. Bygebjerg - 2005). Desuden indgår et eksemplar fra 1996 i O. Buhl’s samling, taget ved Storelung (F). I 2009-12 er arten fundet flere steder spredt i landet i distrikterne SJ, EJ, F, LFM, SZ og NEZ. Arten er rødlistet i Sverige. (T,S,E,H,P,B)

Dansk navn:
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper
Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago (nyforvandlet)   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Værtsplante: Kattehale
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Kattehale (Lythrum salicaria)
© L. Skipper