Til forside
 
Forrige art

Agnocoris rubicundus

Næste art

 Biologi:
Overvintrer i imagostadiet. Voksne dyr kan som regel ses fra april til oktober. Den nye generation når imagostadiet i løbet af juli. Én generation om året. Føden består sandsynligvis af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes især i pilekrat i enge og moser og på større træer langs søer og åer. Findes især på smalbladede pilearter såsom hvid-pil (Salix alba), men kan også træffes på andre pilearter, bl.a. grå-pil (S. cinerea), øret pil (S. aurita) og femhannet pil (S. pentandra). I den nordlige halvdel af Jylland er den fundet flere gange på bævreasp (Populus tremula). Også angivet fra Sølv-poppel (P. alba). Overvintrer under bark, i mos, førne eller på nåletræer.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i det meste af landet. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago
Imago   -   © W. Meng Imago   (nyforvandlet)   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe (parasiteret)   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie) Typisk biotop: Fosdalen (NEJ) Værtsplante: Grå-pil
Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Grå-pil (Salix cinerea)   -   © L. Skipper