Til forside
 
Forrige art

Alloeotomus gothicus

Næste art

 Biologi:
Primo august - ultimo september. En af de danske arter, der påbegynder flyvetiden senest. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af dyrisk kost, muligvis af og til suppleret med plantekost.

Levested:
Findes især på heder og i hedeplantager, hvor den lever på fyr (Pinus), først og fremmest skov-fyr (Pinus sylvestris). Kan undtagelsesvis findes på andre nåletræer.

Udbredelse:
Hist og her i det meste af landet, men spredt forekommende. Endnu ikke meldt nord for Limfjorden. Tidligere kun kendt fra Nordøstsjælland (NEZ). (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago (nyforvandlet)   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Dollerup Bakker (EJ)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper