Til forside
 
Forrige art

Amblytylus albidus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Forekommer på sandmarker, i råstofgrave, klitter og på andre tørre soleksponerede lokaliteter med bevoksninger af sandskæg (Corynephorus canescens). Muligvis kan arter af hejre (Bromus m.fl.) også benyttes som værtsplanter.

Udbredelse:
Optræder hyppigst i de næringsfattige dele af landet, hvor værtsplanten sandskæg er mest udbredt, såsom store dele af Jylland samt det nordøstlige Sjælland. Her findes den hist og her. I øvrigt sjælden eller manglende. Rødlistet i Sverige. (T,S,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Udspilet individ Typisk biotop: Dueodde (B)
Nymfe   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Sandskæg    
Sandskæg (Corynephorus canescens)
© L. Skipper