Til forside
 
Forrige art

Amblytylus brevicollis

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på tørre sandede lokaliteter med sparsom vegetation. Her lever den på dværgbunke (Aira), først og fremmest udspærret dværgbunke (A. caryophyllea).

Udbredelse:
Temmelig sjælden i Jylland, sjælden eller manglende i resten af landet. Ikke kendt fra det øvrige Norden. Rødlistet i Tyskland. Overvejende udbredt i det vestlige Europa. (T,E,H)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © Lars Skipper Imago   -    © Lars Skipper Imago   -   © Lars Skipper
Typisk biotop: Pinddal Mose, Gl. Rye (EJ)
Imago (scutellum)  -   © Lars Skipper Nymfe   -   © Lars Skipper Typisk biotop   -   © Lars Skipper
Værtsplante: Udspærret dværgbunke    
Udspærret dværgbunke
(Aira caryophyllea)
   -   © Lars Skipper