Til forside
 
Forrige art

Amblytylus delicatus

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Forekommer på varme og soleksponerede lokaliteter med sparsom vegetation, såsom sandmarker, brakmarker og klitter, hvor den især lever på arter af museurt (Logfia & Filago). Også evighedsblomst (Gnaphalium & Helichrysum) angives som vært.

Udbredelse:
Meget sjælden. Indtil videre kun registreret på en håndfuld midtjyske lokaliteter. Fundet som ny art for landet i 1983 i Ø Bakker (EJ). Året efter blev den fundet ved Løvel Bro ved Viborg (EJ) (begge H.T. Schmidt). I perioden 2009-2011 er den fundet på yderligere tre lokaliteter, hhv. Hvidbjerg ved Fredericia (EJ), Brårup Grusgrav ved Bjerringbro (EJ) og Hoverdal Plantage (WJ) (alle L. Skipper). Bør eftersøges på egnede lokaliteter i andre dele af landet. I Tyskland er den rødlistet og kendes kun fra et enkelt ældre fund fra Slesvig-Holsten. Arten forekommer spredt og sporadisk i Europa og er udover Danmark og Tyskland kun meldt fra England, Frankrig og Grækenland. (T,E)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © Lars Skipper Imago   -    © Lars Skipper Imago   -    © Lars Skipper
Imago   -    © Lars Skipper Nymfe   -   © Lars Skipper Nymfe   -   © Lars Skipper
Typisk biotop: Hvidbjerg, Fredericia (EJ) Værtsplante: Kugle-museurt
Exuvie (nymehud)   -   © Lars Skipper Typisk biotop   -   © Lars Skipper Kugle-museurt (Filago vulgaris)
© Lars Skipper