Til forside
 
Forrige art

Apolygus limbatus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes især i pilekrat og skovbryn ved enge. Lever hovedsageligt på pil (Salix), særlig grå-pil (S. cinerea), men også på bl.a. selje-pil (S. caprea), øret pil (S. aurita) og krybende pil (S. repens). Sjældnere på smalbladede pilearter eller poppel (Populus).

Udbredelse:
Endnu kun kendt fra Jylland, hvor den forekommer hist og her. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper
Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie) Typisk biotop: Frøslev Mose (SJ) Værtsplante: Grå-pil
Exuvie   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Grå-pil (Salix cinerea)   -   © L. Skipper