Til forside
 
Forrige art

Asciodema obsoleta

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Findes på overdrev, tilgroede heder, i vejkanter o.lign. steder, hvor værtsplanten gyvel (Cytisus scoparius) forekommer. Her findes den ofte sammen med Heterocordylus tibialis og arter af Orthotylus. Kan også, i hvert fald i flere af vore nabolande, træffes på tornblad (Ulex europaeus).

Udbredelse:
Vidt udbredt og temmelig almindelig i hele landet. Indtil først i 1970’erne kun kendt fra Bornholm, hvor den var almindelig mange steder på sydkysten, samt fra enkelte spredte fund i landet i distrikterne EJ, F og LFM. Er nu udbredt i samtlige distrikter. Rødlistet i Sverige. Overvejende udbredt i det vestlige Europa. Eneste art i slægten Asciodema. (T,S,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago (immatur)   -   © L. Skipper
Imago   -    © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Dalgård, Gl. Rye (EJ) Værtsplante: Gyvel  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Gyvel (Cytisus scoparius)
© L. Skipper