Til forside
 
Forrige art

Atractotomus kolenatii

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer i skovbryn m.v. Lever på nåletræer, især rød-gran (Picea abies), men også bl.a. hvid-gran (P. glauca) og skov-fyr (Pinus sylvestris).

Udbredelse:
Sjælden. Fundet spredt i landet, men tilsyneladende i tilbagegang, idet den ikke er registreret siden 1982. Fra begyndelsen af 1900-tallet foreligger enkelte indsamlinger fra Nordøstsjælland (NEZ), Fyn (F) og Sønderjylland (SJ). Herudover kendes fire fund fra anden halvdel af 1900-tallet, hhv. Sparkær ved Viborg (NWJ) (S. Gaun - 1969) samt Fristrup (NEJ) (1980), Nørholm (WJ) (1981) og Sønder Hostrup (SJ) (1982) (alle H.T. Schmidt). Rødlistet i Tyskland. (T,S,F,P,B)

Dansk navn:  -