Til forside
 
Forrige art

Atractotomus magnicornis

Næste art

 

Han Hun


Biologi:
Ultimo juni - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel dyrisk kort som plantekost.

Levested:
Træffes i skovbryn, plantager, hegn og på heder m.v., hvor den lever på nåletræer, især rød-gran (Picea abies), hvid-gran (P. glauca) og ædelgran (Abies). Forekommer sjældnere på andre nåletræer, f.eks. fyr (Pinus), lærk (Larix) og thuja.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig over hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © L. Skipper
Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © L. Skipper Imago ♂ (immatur)  -   © L. Skipper
Imago ♀   -   © L. Skipper Imago ♀   -   © L. Skipper Imago ♂   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Alling Vest, Ry (EJ)
Imago   -    © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper