Til forside
 
Forrige art

Atractotomus mali

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel dyrisk kort som plantekost.

Levested:
Findes i skovbryn og hegn, på overdrev m.v. Den har to primære værter - hhv. hvidtjørn (Crataegus) og æble (Malus). På førstnævnte ses den ofte sammen med Miris striatus. Sjældnere kan den findes på pære (Pyrus), blomme (Prunus) og røn (Sorbus). Kan gøre skade på æbletræer, men gør samtidig nytte ved at æde andre skadedyr.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. Forekommer typisk talrigt på lokaliteten. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper
Imago Imago
Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © W. Meng Imago   -    © R. Ahlburg
Imago   -    © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie) Værtsplante: Hvidtjørn
Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper Hvidtjørn (Crataegus)
© L. Skipper