Til forside
 
Forrige art

Blepharidopterus angulatus

Næste art

 Biologi:
Medio juli - primo oktober. Overvintrer som æg. En af de æg-overvintrende arter, der kan træffes til længst hen på efteråret. Én generation om året. Føden består overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Træffes i skovbryn og langs med enge, søer og vandløb. Træffes overvejende på el (Alnus), men også hyppigt på birk (Betula). Sjældnere benyttes andre arter af løvtræer, bl.a. hassel (Corylus avellana), ask (Fraxinus excelsior), elm (Ulmus) og lind (Tilia).

Udbredelse:
Udbredt og almindeligt forekommende i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Sortknæet blomstertæge 
 


Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper
Imago
Imago   -    © W. Meng Imago   -    © L. Skipper Imago   -    © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng Udspilet individ   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie)    
Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper