Til forside
 
Forrige art

Blepharidopterus diaphanus

Næste art

 Biologi:
Ultimo juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes langs med enge, søer og vandløb, i parker m.v. Lever på pil (Salix), særligt smalbladede arter, såsom hvid-pil (S. alba), bånd-pil (S. viminalis) og grøn pil (S. x fragilis).

Udbredelse:
Hist og her, spredt forekommende i det meste af landet. (T,S,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe efter angreb af parasitisk larve. Bemærk "hullet" i venstre side, hvor larven har forladet værten  
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper