Til forside
 
Forrige art

Bothynotus pilosus

Næste art

 Biologi:
Primo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis af dyrisk kost. Lever normalt skjult, men kommer frem på varme sommeraftener. Er i vore nabolande ofte fanget vha. lysfælder.

Levested:
Lever mellem løv og mos i bl.a. fugtige enge og moser, især i områder domineret af nåletræer.

Udbredelse:
Meget sjælden. Kun kendt fra tre danske fund fra omkring år 1900, hver blot repræsenteret af et enkelt dyr. Alle tre fund er fra Midtjylland: Bjerringbro (EJ) (O. Jacobsen - 1891); Jenskær ved Silkeborg (EJ) (O. Jacobsen - 1911) og Silkeborg (EJ) (O. Jacobsen - 1912). Muligvis forsvundet, men da den lever meget skjult, kan den let være overset. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: