Til forside
 
Forrige art

Brachyarthrum limitatum

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Findes i skovbryn, hegn m.v., hvor den træffes på bævreasp (Populus tremula), ofte i selskab med den noget mere almindelige Orthotylus bilineatus.

Udbredelse:
Forekommer hist og her i Jylland. Herudover registreret på en enkelt lokalitet på Fyn (F), Jordløse Bakker (L. Skipper - 2007). Endnu ikke registreret øst for Storebælt. Eneste art i sin slægt. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Værtsplante: Bævreasp  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Bævreasp (Populus tremula)
© L. Skipper