Til forside
 
Forrige art

Bryocoris pteridis

Næste art

 

Kortvinget form Langvinget form


Biologi:
Medio juni - ultimo september. Overvintrer som æg. Optræder sandsynligvis med to generationer visse år. Føden består af plantekost - primært sporebærende bregneblade.

Levested:
Forekommer på skyggede til halvskyggede steder i løv- og nåleskove m.v., hvor den kan findes på forskellige bregnearter. De hyppigste er alm. mangeløv (Dryopteris filix-mas) og bredbladet mangeløv (D. dilatata). Herudover kan nævnes fjerbregne (Athyrium filix-femina) og ørnebregne (Pteridium aquilinum).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. Ofte talrig på værtsplanterne. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Bleg bregnetæge
 


Imago: Kortvinget form
Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago (kortvinget)   -   © W. Meng
Imago (kortvinget)   -   © L. Skipper Imago (langvinget)   -   © L. Skipper Imago (langvinget)   -   © L. Skipper
Typisk biotop
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Mangeløv    
Alm. mangeløv (Dryopteris filix-mas)
© L. Skipper