Til forside
 
Forrige art

Calocoris affinis

Næste art

 Biologi:
Primo juli - primo september. På vingerne meget senere end den nærtstående C. alpestris. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende af plantekost.

Levested:
Lever på frodige steder langs skovveje og i skovbryn. Stor nælde (Urtica dioica) og skov-galtetand (Stachys sylvatica) er de foretrukne værtsplanter. Ses af og til på blomsterstande af skærmplantefamilien (Apiaceae).

Udbredelse:
Hist og her i det østlige Jylland i distrikterne SJ, EJ og NEJ. Herudover fundet på et par lokaliteter på Fyn (F): Langesø (O. Buhl - 2009) og Snarup Mose (L. Skipper - 2011). Bør eftersøges på egnede levesteder øst for Lillebælt og i det vestlige Jylland. (T,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng
Nymfehud (exuvie) Værtsplante: Stor nælde  
Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Stor nælde (Urtica dioica)
© L. Skipper