Til forside
 
Forrige art

Capsus pilifer

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Forekommer på fugtige steder i næringsfattige moser og lavtliggende hedeområder, hvor den lever strengt monofagt på blåtop (Molinia caerulea).

Udbredelse:
Findes hist og her i Jylland. Endnu ikke truffet i det øvrige Danmark. Arten blev først udskilt fra C. ater som selvstændig art i 1950. Publiceret som ny art for Danmark i 1978 (Schmidt) på grundlag af et fund fra Røllum (SJ) (H.T. Schmidt - 1977). I samlingerne på Naturhistorisk Museum i Århus findes imidlertid et par individer af arten, indsamlet ved Stoholm i 1968 (EJ) (S. Gaun). Bør eftersøges på egnede lokaliteter i resten af landet. Ikke kendt fra de øvrige nordiske lande. Rødlistet i Tyskland. (T,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Ø Bakker (EJ)  
Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper