Til forside
 
Forrige art

Capsus wagneri

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på fugtige steder ved enge og søer samt i moser, hvor der findes bevoksninger af rørhvene (Calamagrostis). Især eng-rørhvene (C. canescens) benyttes som værtsplante. Andre arter i græsfamilien (Poaceae) benyttes også af og til.

Udbredelse:
Forekommer hist og her i Jylland. Herudover kun kendt fra nogle få fund på Sjælland. Som C. pilifer først udskilt som selvstændig art i 1950. Bør som denne eftersøges på egnede steder i den østlige del af landet. (T,S,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Søbygård Sø (EJ) Værtsplante: Eng-rørhvene  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Eng-rørhvene (Calamagrostis canescens)
© L. Skipper