Til forside
 
Forrige art

Chlamydatus pullus

Næste art

 Biologi:
Ultimo maj - ultimo september. Overvintrer som æg. En af de arter, som når imagostadiet tidligst på sæsonen. Optræder med to generationer om året. Føden består sandsynligvis overvejende af plantekost. Chlamydatus-arterne kan ofte ses løbende på jorden, hvilket er ret atypisk for blomstertæger. De hopper også gerne adskillige cm, hvis de bliver forstyrret.

Levested:
Lever på solrige og tørre lokaliteter med sparsom vegetation, såsom brakmarker, sandmarker etc. Den synes at have en præference for ærteblomstfamilien (Fabaceae), heriblandt hvid-kløver (Trifolium repens) og humle-sneglebælg (Medicago lupulina) samt kurvblomstfamilien (Asteraceae).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. Den eneste registrerede blomstertægeart på Grønland, hvor den er ret udbredt langs kysten på primært den sydlige halvdel af øen. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Klode Mølle (EJ)
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Hvid-kløver    
Hvid-kløver (Trifolium repens)
© L. Skipper