Til forside
 
Forrige art

Chlamydatus saltitans

Næste art

 

Kortvinget form Langvinget form


Biologi:
Primo juni - medio september. Overvintrer som æg. Sandsynligvis to generationer om året. Føden består formentlig overvejende af plantekost.

Levested:
Findes på meget tørre brakmarker, sandmarker, strandoverdrev m.v. og optræder desuden i tørkeplagede græsplæner og på golfbaner. Findes ofte under vej-pileurt (Polygonum aviculare), men synes ikke at have en klar tilknytning til bestemte værtsplanter.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i det meste af landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Græsplænetæge 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Ajstrup Strand (EJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper