Til forside
 
Forrige art

Closterotomus biclavatus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost, sandsynligvis suppleret med dyrisk kost.

Levested:
Træffes langs skovbryn og frodige skovveje, gerne med en god bestand af stor nælde (Urtica dioica). Værtsplanter kan være flere forskellige arter af træer og buske. Det er angivet, at den særligt findes på tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og blåbær (V. myrtillus), men det synes ikke at holde stik.

Udbredelse:
Indtil videre kun fundet i det østlige Jylland, hvor den forekommer hist og her i distrikterne EJ, NEJ - og i et enkelt tilfælde WJ (Egtved). Bør eftersøges på egnede lokaliteter i bl.a. det sydlige Jylland og på Fyn. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  -      
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
imago
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago (immatur)   -   © L. Skipper
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng Udspilet individ   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Hørret Skov (EJ) værtsplante: Stor nælde  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Stor nælde (Urtica dioica)
© L. Skipper