Til forside
 
Forrige art

Closterotomus fulvomaculatus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består både af plantekost og dyrisk kost - muligvis overvejende dyrisk kost.

Levested:
Findes især i urterige moser og kær med pilekrat. Kan forekomme på mange forskellige løvtræer og buske, men er især hyppig på pil (Salix). Ikke sjældent kan nymfer bankes på slåen (Prunus spinosa).

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i hele landet. En af de nordligst forekommende arter i Skandinavien. Kan træffes helt op til det nordlige Lapland. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago Imago Imago
Imago   -   © R. Ahlburg Imago   -   © R. Ahlburg Imago   -   © W. Meng
Imago
Imago   -   © W. Meng Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng
Nymfe (efter hudskifte)  -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Udspilet individ Typisk biotop: Bundsbæk Mølle (WJ)  
Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper