Til forside
 
Forrige art

Closterotomus norwegicus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på brakmarker, tørre enge og overdrev samt i vejkanter. Mange forskellige urter benyttes som værtsplanter, dog synes der at være en præference for kurvblomstfamilien (Asteraceae) bl.a. kamille (Matricaria & Tripleurospermum), okseøje (Chrysanthemum), rejnfan (Tanacetum), røllike (Achillea), bynke (Artemisia) og brandbæger (Senecio). Desuden optræder den som skadedyr i diverse afgrøder, heriblandt kartoffel (Solanum tuberosum), raps (Brassica napus) - og roer (foder-bede - Beta vulgaris ssp. vulgaris), som det danske navn toplettet bederoetæge indikerer. Stort set den eneste art, der træffes på dyrkede marker.

Udbredelse:
Vidt udbredt og meget almindelig overalt i landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Toplettet bederoetæge 
 


Imago: Typisk form
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago: Uden prikker på pronotum Imago: Farvevariant
Imago   -   © W. Meng Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Udspilet individ Typisk biotop: Voel (EJ)
Nymfe   -   © W. Meng Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper