Til forside
 
Forrige art

Conostethus roseus

Næste art

 Biologi:
Primo juni - primo juli. Overvintrer som æg. En tidlig art - allerede i begyndelsen af juli er den som regel forsvundet. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Træffes på tørre og varme områder såsom sandmarker og klitter. Arten er ikke kystbunden som C. griseus. Blandt værtsplanterne skal især fremhæves sandskæg (Corynephorus canescens), men også andre græsser såsom svingel (Festuca) og hvene (Agrostis) er angivet. Gaun (1974) nævner desuden fliget vejbred (Plantago coronopus) som en vigtig værtsplante.

Udbredelse:
Sjælden. Tidligere ret almindelig i store dele af landet, men er nu gået kraftigt tilbage. Der foreligger således kun enkelte nyere fund, hhv. Rømø (SJ) (H.T. Schmidt - 1979), Oksbøl (WJ) (L. Skipper - 2011) samt Silkebjerg og Sønderho på Fanø (WJ) (L. Skipper - 2012). Rødlistet i Tyskland, Sverige og Estland. Arten er kendt for at kunne udvise store bestandssvingninger. (T,S,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Silkebjerg, Fanø (VJ)
Imago (scutellum)   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper