Til forside
 
Forrige art

Cyrtorhinus caricis

Næste art

 Biologi:
Primo juli - ultimo august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis overvejende af dyrisk kost.

Levested:
Træffes på enge, i fattigkær og på andre fugtige steder ved søer og moser. Lever primært på forskellige arter af siv (Juncaceae) og halvgræsser (Cyperaceae), bl.a. star (Carex) og sumpstrå (Eleocharis). Findes gerne på planter, der står med ”fødderne” i vand.

Udbredelse:
Fundet hist og her i hele landet, men er sandsynligvis noget overset, da den oftest opholder sig tæt ved jorden og kun i stille vejr bevæger sig op i vegetationen, hvor den kan fanges med net. Rødlistet i Tyskland. En art med hovedudbredelse i det nordlige Europa. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Allestrupgård plantage (EJ) Typisk habitat  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Habitat   -   © L. Skipper