Til forside
 
Forrige art

Deraeocoris ruber

Næste art

 

Rød form Sort form


Biologi:
Primo juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af dyrisk kost.

Levested:
Træffes i skovenge, skovlysninger og langs med skovveje og skovbryn. Som værtsplante har den tilsyneladende en præference for stor nælde (Urtica dioica). Herudover er den angivet fra bl.a. brombær m.fl. (Rubus), gyvel (Cytisus scoparius) og tidsler (Cirsium m.fl.). Desuden på frugttræer.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig øst for Storebælt. Herudover kun kendt fra nogle enkelte fund på Fyn samt et par jyske fund: Hadsund (EJ) (L.E. Bengtsson - 1990) og Rødekro (SJ) (L. Skipper - 2011). (T,S,N,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago (scutellum)   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Oreby Skov (SZ)
Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Stor nælde    
Stor nælde (Urtica dioica)
© L. Skipper