Til forside
 
Forrige art

Deraeocoris scutellaris

Næste art

 Biologi:
Primo juli - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af dyrisk kost.

Levested:
Lever i hedemoser samt på heder, særligt på jorden under hedelyng (Calluna vulgaris) og klokkelyng (Erica tetralix). Kravler sjældent op i vegetationen og fanges derfor kun sjældent med net.

Udbredelse:
Sandsynligvis uddød. Kun kendt fra enkelte gamle fund i hhv. Midt- og Sønderjylland: Himmelbjerget (EJ) (J.C. Schiødte - årstal uvist), Sottrup (SJ) (W. Wüstnei - 1881) og Toftlund (SJ) (W. Wüstnei - 1889). Jacobsen (1915) nævner desuden et individ indsamlet ved Hald ved Viborg (EJ) (Palitzsch - 1914). Rødlistet i Tyskland. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Værtsplante: Hedelyng    
Hedelyng (Calluna vulgaris)
© L. Skipper