Til forside
 
Forrige art

Dichrooscytus intermedius

Næste art

 Biologi:
Ultimo juni - ultimo juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis udelukkende af plantekost.

Levested:
Træffes i hedeplantager, skovbryn, læbælter m.v. Her lever den primært på gran (Picea), især rød-gran (P. abies) og hvid-gran (P. glauca).

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. (T,S,N,F,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfe efter angreb af parasitisk larve. Bemærk "hullet" i venstre side, hvor larven har forladet værten
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe (parasitteret)   -   © L. Skipper
Nymfehud (exuvie)
Mislykket forvandling   -   © L. Skipper Exuvie (nymfehud)   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper
Værtsplante: Gran    
Rød-gran (Picea abies)
© L. Skipper