Til forside
 
Forrige art

Dichrooscytus rufipennis

Næste art

 Biologi:
Medio juni - ultimo juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består sandsynligvis udelukkende af plantekost.

Levested:
Forekommer i hedeplantager, skovbryn o.lign. steder. Træffes først og fremmest på skov-fyr (Pinus sylvestris), men er også angivet fra andre nåletræer.

Udbredelse:
Temmelig sjælden og spredt forekommende. Mest hyppig i Jylland. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Skåde, Århus (EJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper