Til forside
 
Forrige art

Dicyphus annulatus

Næste art

 Biologi:
Overvintrer som imago og dukker op i løbet af foråret. Den efterfølgende generation når imagostadiet i løbet af august og er aktiv til september. Én generation om året. Føden består sandsynligvis både af plantekost og dyrisk kost.

Levested:
Træffes på tørre, varme og soleksponerede lokaliteter med bevoksninger af mark-krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa). Overvintrer i de visne blade under værtsplanten.

Udbredelse:
Meget sjælden. Fundet som ny dansk art i 2011 på et ruderat ved den gamle færgeterminal ved Nyborg (F) (B.K. Stephensen). Eftersøgt uden held flere gange på lokaliteten i 2012. Fundet på yderligere to fynske ruderater i 2012, hhv. på baneterrænet ved Odense Banegård samt ved den nedlagte Marslev Station ca. 10 km øst for (begge B.K. Stephensen). Sandsynligvis indslæbt med jernbanegods. Meget tænkeligt en art, vi vil se en del mere til i de kommende år. Endnu ikke kendt fra de øvrige nordiske lande. (Læs mere s. 107). (T,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago - © L. Skipper Imago - © L. Skipper Imago - © L. Skipper
Imago - © L. Skipper Imago (scutellum) - © L. Skipper Nymfe - © L. Skipper