Til forside
 
Forrige art

Dicyphus epilobii

Næste art

 Biologi:
Medio juli - medio september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Forekommer ved åbredder, søbredder, i fugtige højstaudeenge og andre steder, hvor værtsplanten lådden dueurt (Epilobium hirsutum) findes. Eneste danske art, der lever værtsspecifikt på denne plante.

Udbredelse:
Udbredt over hele landet og meget almindelig. Forekommer næsten overalt, hvor der findes en bestand af værtsplanten, og typisk i stort antal. Den mest almindelige Dicyphus-art. (T,S,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Dueurtblomstertæge 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago umiddelbart efter hudskifte
Imago (med mide)   -   © L. Skipper Imago (immatur)   -   © R. Ahlburg Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Nymfe Typisk biotop: Uldum Kær (EJ) Værtsplante: Lådden dueurt
Nymfe   -   © W. Meng Typisk biotop   -   © L. Skipper Lådden dueurt (Epilobium hirsutum)
© L. Skipper